NVC – POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY


NVC (Non Violent Communication)

Porozumienie bez przemocy

według koncepcji Marshalla Rosenberga.Istota NVC (Non Violent Communication)

 • NVC proponuje łatwy do zrozumienia, skuteczny i pokojowy sposób identyfikowania źródła przemocy, konfliktu, niezadowolenia.
 • Badając niezaspokojone potrzeby, które kryją się za wszystkim, co robimy i mówimy, NVC pomaga zmniejszyć wrogość, uleczyć ból, wzmocnić relacje zawodowe i prywatne.
 • Większość z nas myśli o zdobyciu umiejętności, które pozwoliłyby nam poprawić jakość relacji, pogłębić uczucie własnej mocy sprawczej lub po prostu skutecznie się komunikować.
 • Nawykowe sposoby myślenia, mówienia w najlepszym przypadku jedynie przeszkadzają w komunikowaniu się, powodują brak zrozumienia i frustrację. W najgorszym mogą wywoływać ból i złość, a także prowadzić do ataków.
 • Nawet ludzie o najlepszych intencjach wywołują nieświadomie niepotrzebne konflikty.
 • NVC pomaga nam dotrzeć w głąb i odkryć co w nas żyje, jest ważne, pomaga zrozumieć, że wszystkie działania wynikają z zaspokojenia potrzeb, które pragniemy zaspokoić i jest to bardzo naturalne.

Część 1. 

Wprowadzenie do zagadnienia NVC.
 • Blok wprowadzający do świata NVC trwa 2,5 godziny.
 • Omówimy koncepcję NVC, na czym polega to podejście w praktyce oraz czemu służy.
 • Podzielimy się doświadczeniem.
 • Wykonamy ćwiczenia, które pozwolą wejść głębiej w ten obszar, zdefiniować dalsze kroki, kierunki rozwoju w obszarze NVC, dopasowane do tego, jak działacie na co dzień.
 • W przypadku pracy z zespołem, skupimy się na elementach, które pomagają scalić zespół, zbudować prawdziwe relacje między członkami zespołu, pokazać wartość we współpracy i dobrej komunikacji.
 • Wszystko w duchu podejścia NVC.

Część 2.

Praca nad wybranymi przez uczestnika elementami NVC.
 • Cykliczne, krótkie spotkania po 45 minut w grupie/zespole.
 • Praca nad wybranymi przez Uczestników elementami NVC, dopasowanymi do potrzeb.
 • Możliwa jest też praca w formule indywidualnej lub w parze. 
 • Rekomendowane obszary, od których możemy zacząć, a są istotne w podejściu NVC, to: wprowadzenie do zagadnienia NVC; zmiana i ludzkie reakcje; spostrzeżenia bez ocen (ważne na przykład w trakcie udzielania informacji zwrotnej); rozpoznawanie i wyrażanie uczuć; mediacje i rozwiązywanie konfliktów; wspieranie innych – w pracy, rozwoju; wyrażanie uznania; docenianie; potrzeby i uczucia, które nam towarzyszą; długoterminowe strategie pracy nad dobrym samopoczuciem i zadowoleniem.

Warsztat realizowany jest w kameralnych grupach w formie interaktywnej oparty na wartościach ACC:
A – to Autorytet (z ang. Authority), Autentyczność (z ang. Authenticity)
C – to Kompetencje (z ang. Competence), Klient (z ang. Client)
C – to Czystość (z ang. Clean), Klarowność (z ang. Clarity)

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@acacc.pl lub telefoniczny na numery:
 • +48 511 047 057 do Agnieszki Jurczak-Dziełak
 • +48 511 001 425 do Marty Kwiecińskiej

Podsumowanie Szkolenie NVC – Porozumienie bez przemocy Poziom 1

W 2023 roku w szkoleniu na poziomie pierwszym zostało zorganizowane dla 17 grup, co oznacza, że wzięło w nim udział 93 osoby.

Poniżej podsumowanie zebranych informacji z ankiet po szkoleniu po to, aby wyszczególnić co było istotne dla uczestników.

 • Atrakcyjność szkolenia została oceniona na 4,8/5*
 • Elementy, które najbardziej podobały się uczestnikom:
 • Formuła szkolenia, które było w formie coachingowej,
 • Różnorodność form spotkań – grupowe, indywidualne,
 • Elastyczne podejście do tematów,
 • Ważne tematy takie jak empatia, wyrażanie próśb, dawanie z serca,
 • Dodatkowe materiały, które pomagały w przygotowaniu się do spotkań,
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami,
 • Poznanie języka żyrafy i szakala.
 • Uczestnicy deklarują, że po szkoleniu skorzystają z:
 • Uważności na potrzeby swoje i innych, z większej otwartości i empatii,
 • Lepszego sposobu na komunikacje z ludźmi, komunikaty JA,
 • Ze świadomości języka szakala i jak z nim postępować,
 • Ze świadomości swoich zachowań i reakcji.

Uczestnicy docenili prowadzące za:

 • Spokój i otwartość,
 • Dobrą atmosferę na szkoleniu, połączoną z poczuciem zaufania,
 • Pozytywne nastawienie, ciekawie prowadzone szkolenie i opowiadanie anegdot,
 • Zaangażowanie i dzielenie się doświadczeniami.