EPER dla biznesu – usługa abonamentowa online

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi abonamentowej EPER – procesie osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

Ponadprzeciętność definiujemy jako odwagę, ciągłą pracę i rozwój, wiarę w siebie i w Klienta, ponadprzeciętność nie wyklucza pokory a nawet ją wzmacnia, ponadprzeciętność to świadomość błędów i niedoskonałości, ale również świadomość mocnych stron – my to nazywamy „diamentami”.

I właśnie nad tym pracujemy.

EPER – to nasz autorski sposób pracy z Klientem, głównie biznesowym ale nie tylko, uwzględniający pracę nad ponadprzeciętnym wyzwaniem.

EPER – to praca dwóch Coachów z jednym Klientem.

EPER – to również Wartości ACC (Autentyczność, Kompetencje, Klient)

EPER –  jest bardzo skuteczny, w tym procesie ważną rolę odgrywa odwaga Klienta i Coachów, to również szacunek, rozwój kompetencji, praca na wartościach, praca nad rezultatem.

EPER – jest bardzo użyteczny dla naszych Klientów gdyż w procesie zaangażowanych jest dwóch Coachów, przez co Klient uzyskuje większe korzyści, poprzez poszerzoną informację zwrotną.

EPER – to maksymalne zaangażowanie Coacha – gdyż cały czas podlega superwizji drugiego Coacha.

 

Pracujemy z ponadprzeciętnymi Klientami nad ponadprzeciętnymi Rezultatami.

Klienci, którzy z nami pracują, cechują się odwagą.

Już sam udział w procesie jest dla Klienta wyzwaniem, a co dopiero z dwoma bardzo doświadczonymi Coachami.

Nie chronimy naszych Klientów gdyż wiemy, że są silni i dadzą radę.

Pochodzimy z biznesu – więc ten obszar jest nam bardzo bliski. 

Zapraszamy osoby z Biznesu i nie tylko do pracy na EPER-rze.

Proponujemy 4 rodzaje abonamentu: 

Abonament za 10 tys. PLN – 10 spotkań

Abonament za 14 tys. PLN – 20 spotkań

Abonament za 20 tys. PLN – 40 spotkań

Abonament za 40 tys. PLN – 100 spotkań

Jesteśmy przekonane, że ponadprzeciętni ludzie osiągają ponadprzeciętne rezultaty.

Jeśli Państwo chcą więcej informacji na temat EPERu i naszej formy pracy zapraszamy do kontaktu.

Adres @: akademiacoacha@gmail.com

Tel. 511047057

cropped-images1.jpg


Coaching dla organizacji – usługa abonamentowa kierowana do pracowników sprzedaży oraz menedżerów, w tym najwyższej kadry menedżerskiej – właścicieli firm, prezesów, członków zarządu

Coaching jest rodzajem indywidualnego lub grupowego wsparcia udzielanego osobom zajmującym w organizacji kluczowe pozycje. Zakres tej formy rozwoju jest wyznaczany konkretnym zapotrzebowaniem osoby będącej Klientem w relacji coachingowej.
Jest to praca zorientowana na osiągnięcie konkretnego celu. 
Podczas spotkań wspólnie z Państwem i/lub z Pracownikiem, wyznaczymy kierunki rozwoju, cele, które chcecie Państwo osiągnąć, z korzyścią dla rozwoju Pracownika i Firmy.
Coaching jest procesem, który trwa i jest umiejscowiony w czasie, dzięki czemu efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w sposób, pozwalający na osiągnięcie skuteczności również w przyszłości.
Coaching to sposób na zwiększenie zaangażowania Pracowników poprzez wzrost poczucia odpowiedzialności za wyniki połączone z jasną wizją własnej kariery.
W ramach coachingu określamy potrzeby rozwojowe kadry zarządzającej, na podstawie: samooceny, DC, testów oraz rozmów z Klientem i decydentami, czyli z Państwem. Następnie kierujemy rozwojem adekwatnie do dynamiki zmian w Firmie.
Formy:
coaching narzędziowy, który jest wsparciem w rozwiązywaniu bieżących problemów i służy przede wszystkim zwiększeniu skuteczności działania w różnych obszarach roli przełożonego, sprzedawcy, itp. Coaching rozwojowy koncentruje się on na dalszej przyszłości. Ma on na celu m.in. wsparcie zrozumienia powiązania między życiem osobistym a zawodowym. Koncentruje się na wartościach, cechuje go holistyczne podejście do Klienta, jako człowieka, która działa w wielu obszarach i realizuje się w różnych rolach społecznych.
Pracujemy na autorskim podejściu – Modelu ACC/EPER, który jest zwieńczeniem naszego wieloletniego doświadczenia i łączy w sobie najbardziej skuteczne sposoby pracy z klientem biznesowym – pracują z Państwem dwie osoby, a czasem wprowadzamy dodatkowych ekspertów, jeśli uznamy, że jest na to przestrzeń.
Cel:
Służy rozwojowi kompetencji, ale też motywacji Pracowników doskonalących się w zakresie nowych dla siebie obszarów działalności zawodowej  lub podejmujących się  nowych dla Firmy wyzwań.
Ma istotne znaczenie dla zmiany postaw i nastawień  Klienta tak, by  wyeliminować lub zmniejszyć opór ograniczający możliwości zmiany, rozwoju, działań i osiągnięć.
Sprzyja również odkrywaniu nieskutecznych i mało użytecznych strategii podejmowanych działań. Jest to punkt wyjściowy do wypracowania nowych rozwiązań, a wynikiem procesu jest jasna wizja celów i umiejętność doboru adekwatnych metod do ich osiągania.
Prowadzi do rozwoju potencjału osobistego, dzięki wspieraniu posiadanych przez Klienta zasobów (możliwości).
Zwiększa aktywność zawodową Pracowników i skuteczność ich działania.
Podnosi poziom odpowiedzialności i decyzyjności kadry zarządzającej oraz zmienia postawy i zachowania menedżerów w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie blokad, stereotypów myślowych i obaw.
Zwiększa lojalność wobec Firmy.
Przeciwdziała procesowi „wypalenia zawodowego”.
CENA 
Proponujemy rozliczenie w formie abonamentu dla firm, gdy wchodzi w grę stała współpraca,
jest to
14 000 zł za 20 spotkań/sesji w formie zdalnej,
20 000 zł za 40 spotkań/sesji w formie zdalnej.
Jest to punkt wyjścia, bo do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, również na etapie nawiązania współpracy i ustalania warunków.
Zapraszamy do kontaktu tel. 511047057 lub 511001425
cropped-images1.jpg

NASZE WARTOŚCI – WARTOŚCI ACC

Styl coachingowy, który propagujemy w swojej pracy oparty jest o naszą autorską koncepcję, a także o wartości ACC, które oznaczają:

A – Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie; także Autentyczność (z ang. Authenticity) – szacunek, budowanie zaufania, bezpieczeństwa; C – to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany (praca na jego celach, wiara w Klienta, umacnianie go).

C – zaś to Czyste (z ang. Clean), jasne zasady i transparentność

cropped-images1.jpg


ACC values

ACC values :
(A) the authority and authenticity: the authority based on partnership; 
Authenticity, respect, confidence-building, security; 
(C) the competence and client: competence development, putting challenges;
The client who is involved, working on his goals, belief in the customer,
strengthening it; 
(C) cleaning: clean, clear policies, rules, contract, transparency.
cropped-images1.jpg