ACSTH_PRINT


NASZE ATUTY

 

  • Program Akademii i autorskie materiały dydaktyczne uzyskały aprobatę największej organizacji zrzeszającej coachów International Coach Federation na poziomie ACSTH.
  • Pracujemy na Autorskim modelu, w oparciu o autorski „Podręcznik Coacha” (wyrażamy zgodę na pobranie ze strony w PDF) i Coaching Box – zawierający narzędzia coachingowe, nasze materiały uzyskały aprobatę ICF przy akredytacji programu.
  • Preferujemy styl pracy „uczenie się przez doświadczenie”.
  • Absolwenci Akredytowanego przez ICF Programu uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: zwolnienie z egzaminu ustnego.