NASZE WARTOŚCI – WARTOŚCI ACC

Styl coachingowy, który propagujemy w swojej pracy oparty jest o naszą autorską koncepcję, a także o wartości ACC, które oznaczają:

A – Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie; także Autentyczność (z ang. Authenticity) – szacunek, budowanie zaufania, bezpieczeństwa; C – to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany (praca na jego celach, wiara w Klienta, umacnianie go).

C – zaś to Czyste (z ang. Clean), jasne zasady i transparentność


ACC values

ACC values :
(A) the authority and authenticity: the authority based on partnership; 
Authenticity, respect, confidence-building, security; 
(C) the competence and client: competence development, putting challenges;
The client who is involved, working on his goals, belief in the customer,
strengthening it; 
(C) cleaning: clean, clear policies, rules, contract, transparency.