AKADEMIA COACHINGU ACC


AKADEMIA COACHINGU ACC to program zgodny z Kluczowymi Kompetencjami Coacha największej na świecie

organizacji zrzeszającej coachów International Coaching Federation (ICF).

 • Akademia jest unikatowa ponieważ jest oparta na  wartościach ACC:
  A – to Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie a także Autentyczność (z ang. Authenticity) – oznacza mając na myśli Autorytet kierujemy się stałym rozwojem Kompetencji po to aby uzupełniać luki kompetencyjne.
  C – to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany, praca na ambitnych i ważnych dla Klienta celach, stawianie wyzwań i wiara w Klienta, umacnianie go.
  C – to Czystość (z ang. Clean) – jasne zasady, transparentność.
 • Akademia jest prowadzona przez coachów z najwyższą na świecie Akredytacją ICF na poziomie MCC (Master Certified Coach) Agnieszkę Jurczak-Dziełak
  i PCC (Professional Certified Coach) Martę Kwiecińską.
 • Program uzyskał w 2015 roku akredytację ICF na poziomie ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours).
 • Absolwenci Akademii Coachingu ACC po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Kodeksu etycznego ICF mogą ubiegać się o członkostwo ICF. Po ukończniu mentorcoachingu i wypracowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyki coacha absolwenci Akademii mogą ubiegać się o akredytację ICF na poziomach ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) lub MCC (Master Certified Coach).

 • Program Akademii trwa 74 godziny. Zawiera 60 godzin szkolenia właściwego dla coachingu oraz 14 godzin mentoringu.
 • Materiały dydaktyczne wykorzystywane w Akademii to książka autorstwa Agnieszki Jurczak-Dziełak (coacha MCC) i Marty Kwiecińskiej (coacha PCC) pod tytułem:
  „Podręcznik Akademii Coachingu ACC” oraz autorski coaching box/pudełko coacha w którym znajdują się narzędzia coachingowe umożliwiające rozpoczęcie praktyki.
 • Program Akademii jest prowadzony w formie interaktywnej, umożliwiającej praktykowanie warsztatu coacha od początkowych godzin.
 • Akademia realizowana jest w kameralnych grupach. Stacjonarnie, online, hybrydowo.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@acacc.pl lub telefoniczny na numery:
  +48 511 047 057 do Agnieszki Jurczak-Dziełak
  +48 511 001 425 do Marty Kwiecińskiej.

Poniżej opis poziomów akredytacji coacha ICF (materiał ze strony ICF Polska).

Program Akademii:

I Kompetencje ICF: Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta. Uzgodnienie kontraktu coachingu.

 • Czym jest coaching?
 • Czym nie jest coaching?
 • Definicje coachingu.
 • Rodzaje coachingu.
 • Różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami.
 • Rozwój coachingu na świecie i w Polsce.
 • Szerzenie świadomości coachingowej.
 • Coaching w organizacji.
 • Etyka i wartości w pracy coacha.
 • Zasady coachingu.
 • Ramy programowe.

II Kompetencje ICF: Aktywne słuchanie. Pytania sięgające sedna. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem. Budowanie zaufania. Bezpośrednia komunikacja.

 • Kompetencje coacha według Standardów ICF.
 • Cztery filary według Noble Manhattan Coaching (budowanie relacji, podsumowanie i informacja zwrotna, słuchanie i zadawanie pytań).
 • Rozliczanie efektów coachingu.
 • Odkrywanie siebie – metoda SMART, stawianie celów pozytywnych, pytania Kartezjusza, DSC, inteligencja emocjonalna, poziomy logiczne Roberta Diltsa.

III Kompetencje ICF: Uzgodnienie kontraktu coachingu. Budowanie świadomości. Projektowanie działań.
Planowanie i wytyczanie celów. Obecność coachingowa.

 • Struktura rozmowy coachingowej w oparciu o kompetencje coacha.
 • Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha.
 • Proces coachingu.
 • Narzędzia pomagające w ustalaniu celów.
 • Narzędzia do oceny sytuacji. Coaching obserwacji, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Modele coachingowe i narzędzia.
 • Coaching narzędziowy.
 • Model Grow i burza mózgów w coachingu grupowym.
 • Wybrane Kompetencje Coacha. Budowanie doświadczenia.
 • Rozwój coacha.
Do pobrania: program Akademii