MARTA KWIECIŃSKA


Marta Kwiecińska:

Od 2002 roku pracuję w biznesie. Posiadam wieloletnie doświadczenie menadżerskie i praktykę w sprzedaży w zmieniającym się środowisku. Podczas kilkunastoletniej pracy w międzynarodowej Korporacji zarządzałam rozproszoną siecią menedżerów, właścicieli firm, sprzedawców. Od 2012 roku jestem praktykującym coachem oraz współautorką „Akademii Coachingu Biznesowego ACC”.

W 2014 roku uzyskałam akredytację International Coaching Federation na poziomie ACC. W 2021 roku uzyskałam akredytację International Coaching Federation na poziomie PCC. Jestem mentorem dla Coachów rozwijających swoje kompetencje coachingowe oraz starających się o akredytację w International Coaching Federation na poziomie ACC i PCC.
Moją misją jest praca na wartościach, z którymi się identyfikuję, autentyczność, pokora, klient i praca na jego wartościach, rozwój, jasne zasady.
Ogromną satysfakcję daje mi inspirowanie menedżerów, pracodawców, pracowników, przedsiębiorców do tego, aby tworzyli kulturę coachingową w swoich firmach i środowiskach, opartą na transparentności, rozwoju kompetencji, szacunku, wierze w mądrość ludzi i ich zasoby.

Wierzę w organizacje, których rozwojowi towarzyszą partnerskie relacje, czyste, jasne zasady, szacunek. Według mnie to jest właśnie miarą prawdziwego sukcesu.

Moją misją jest także „zarażanie” coachingiem innych ludzi. Po to, aby byli wolni, odkrywali nowe,nieznane obszary, stawiali sobie wyzwania, cele i je osiągali. Po to, aby celebrowali sukcesy, rozwijali się, optymistycznie patrzyli w przyszłość, a nie żyli przeszłością. Aby rzeczy, które wydawały się nieosiągalne, stawały się realne, aby osiągali ponadprzeciętne rezultaty. Tak właśnie było z „Akademią Coachingu Biznesowego ACC”: jest ona przykładem, że marzenia się naprawdę spełniają. Wystarczy konsekwentnie podążać drogą do celu.

Wraz z Agnieszką Jurczak-Dziełak w 2013 roku napisałyśmy i wydałyśmy książkę „Podręcznik Coacha Akademii Coachingu ACC”.

Mentor coaching: Agnieszka Jurczak-Dziełak, Leda Turai, Rafał Szewczak.

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC.

PCC

ICF certyfikat Marty