OD COACHINGU DO AUTORSKIEGO MODELU ACC


Od coachingu do modelu ACC

Czym jest Coaching? Wiele na ten temat czytałyśmy i wiele praktykowałyśmy. Szmat czasu za nami i wiele wyzwań związanych z coachingiem przed nami.
Coaching to na pewno według nas proces, co do tego nie mamy wątpliwości. W tym procesie Klient (często przez Coachów w nazywany coachee, interlokutorem, podopiecznym) wyznacza cel, jak również rezultat końcowy. Pisząc to mamy uśmiech na twarzy wspominając różne nasze procesy.
Pewnie zastanawiacie się dlaczego proces? Otóż tak, proces, bo wyznacznikiem jest czas, od momentu startowego do końcowego. W czasie tego procesu Klient, Organizacja przechodzi przez całe koło zmiany, przez wszystkie fazy i tak jest za każdym razem. Finałem procesu coachingowego jest zmiana. W tym procesie bardzo ważne są kompetencje zarówno coacha jak i Klienta. Pisząc o kompetencjach coacha mamy na myśli między innymi: umiejętność współtworzenia relacji, aktywne słuchanie, obecność coachingowa, budowanie zaufania, budowanie świadomości, umiejętność zadawania pytań mocnych, umiejętność pracy z silnymi emocjami, umiejętność stawiania wyzwań.
Bardzo ważna w tym procesie jest odwaga coacha i partnerstwo z Klientem. Aby powstało partnerstwo w procesie coachingowym zarówno Klient jak i Coach stoją na równi. To partnerstwo można opisać metaforą: Spotyka się coach z Klientem na placu zabaw dla dzieci i stają na równoważni. Waga Kompetencji Coacha i Klienta jest równa, żaden z nich nie unosi się wyżej ani niżej.
Właśnie ta równość daje poczucie Partnerstwa. Zobaczcie, że na tej równoważni nie ma relacji, typu lubię nie lubię, czyste kompetencje.
Coaching to proces w którym Klient precyzyjnie definiuje ważny, ambitny i realny cel, określony w czasie oraz rezultat jaki chce osiągnąć na koniec procesu. Bardzo często metaforą procesu coachingowego jest podróż, wyprawa my też tej metafory użyjemy. Po wyznaczeniu na mapie celu Klient wskazuje drogę, którą chce podążać w tym procesie oraz konkretne i bardzo precyzyjnie określone miejsce, do którego chciałby dotrzeć. Rolą Coacha na początku procesu jest weryfikacja tego miejsca i sprawdzenie, czy jest tam dla niego zadanie.
My rozpoczynając proces z Klientem upewniamy się, czy jest miejsce dla nas w tej podróży i zapotrzebowanie na nasze wsparcie. Jeżeli uznamy naszą użyteczność w tej podróży wtedy dodatkowo uczestniczymy w przygotowaniach do niej. Dla nas właśnie w momencie wskazania celu podróży proces się rozpoczyna. Jesteśmy przy pakowaniu, na tym etapie weryfikujemy zasoby, jakimi już dysponuje nasz Klient oraz braki, rezerwy jakie powinien uzupełnić jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Podczas takiej podróży są postoje, my te postoje nazywamy sesjami. Każda sesja z Klientem, identycznie jak proces, ma swój cel i rezultat. Na tych sesjach weryfikujemy osiągnięcia, stan faktyczny czyli zawartość plecaka, otoczenie, rzeczywistość, ewentualne zagrożenia jakie możemy napotkać, uzupełniamy zasoby i jedziemy dalej. Jeżeli Klient po trzech sesjach uzna, że dalej sam będzie podążał my wracamy do domu.
Właśnie na podstawie naszego doświadczenia z coachingiem i wieloletniej praktyki w środowisku biznesowym, stworzyłyśmy model ACC.
Na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia w biznesie, wyszczególniłyśmy wartości modelu ACC i właśnie ten model propagujemy w Naszej pracy z Klientami.
Co sprawia, że ludzie się angażują, co sprawia, że osiągają ponadprzeciętne rezultaty, co powoduje, że mają pragnienie iść dalej po więcej?
ACC to skrót pierwszych liter wartości, które oznaczają:
A- Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie a także Autentyczność (z ang. Authenticiy) – oznacza mając na myśli Autorytet kierujemy się stałym rozwojem Kompetencji po to aby uzupełniać luki kompetencyjne niezbędne utrzymania autorytetu w biznesie. Otoczenie biznesowe stale się zmienia wraz z tą zmianą powstają luki kompetencyjne.
C- to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany, praca na ambitnych i ważnych dla Klienta celach, stawianie wyzwań i wiara w Klienta, umacnianie go.
C- (z ang. Clean) – Czystość, jasne zasady, transparentność.
Do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów wszystkie wartości ACC są jednakowo ważne.
Pada pytanie czy to jest możliwe?
Tak, to jest możliwe, na wszystkich szczeblach zarządzania. Pomyślcie o swoim biznesie, którym kierujecie jako właściciel, prezes, menadżer, kierownik, czy brygadzista opartym na wartościach ACC.
Pracujecie w firmie, w której są jasne zasady, panuje czystość, transparentność, każdy pracownik ma zakres obowiązków adekwatny do stanowiska, przestrzega go, wraz z Wami modyfikuje, udoskonala, jest Waszym Autorytetem. Tak pracownik jest Autorytetem, gdyż cały czas się rozwija, doskonali swoje kompetencje, po to aby jak najbardziej był użyteczny dla firmy.

Nie boi się, gdyż zna swoje kompetencje, swoją wartość, chce się rozwijać, wyznacza trendy, współtworzy z Tobą firmę. Również Ty jesteś dla Niego Autorytetem, gdyż sam się doskonalisz, rozwijasz, szukasz rozwiązań, wdrażasz nowe technologie.
Tak, właśnie – KOMPETENCJE, to jest klucz. To ludzie, którzy są świadomi swoich Kompetencji i stale je rozwijający, rozwiną Waszą organizację. Opartą na partnerstwie, czystych zasadach i pracy na celach Klienta. Organizacja uwzględniająca wartości ACC, to organizacja oparta na Kompetencjach a nie na relacjach czy koligacjach.
Co o Tym sądzicie?
Jeżeli chcecie osiągać ponadprzeciętne rezultaty, pójdziemy z Wami!