RADZENIE ZE STRESEM Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI


RADZENIE ZE STRESEM

Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI


Główne zagadnienia warsztatu:

 • Zjawisko stresu i rodzaje stresu, czynniki stresogenne.
 • Trening antystresowy.
 • Syndrom wypalenia: proces, czynniki predysponujące, przejawy.
 • Stworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie zachowań asertywnych, jako długoterminowa strategia radzenia sobie ze stresem i wypaleniem.

Część 1.

 • Analiza indywidualnej i organizacyjnej kondycji antystresowej, a w konsekwencji – minimalizacja stresorów.
 • Wykształcenie umiejętności diagnozy, profilaktyki i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Nabycie umiejętności poznawania syndromu wypalenia i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Uczestnicy szkolenia poznają i przećwiczą sposoby efektywnego radzenia sobie ze stresem, nauczą się rozpoznawać czynniki stresogenne i dowiedzą się jak działać asertywnie.

Część 2.

 • Cykliczne spotkania w małej grupie.
 • Będziemy pracować nad wybranymi przez uczestników obszarami oraz wdrożeniem ich w życie.
 • Możliwa jest też praca w formule indywidualnej lub w parze.
 • Drugą część ustalamy indywidualnie z uczestnikami, w terminie, który jest najbardziej odpowiedni, spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu.


Pobierz: Stres z elementami asertywności

Warsztat realizowany jest w kameralnych grupach w formie interaktywnej oparty na wartościach ACC:

A – to Autorytet (z ang. Authority), Autentyczność (z ang. Authenticity)

C – to Kompetencje (z ang. Competence), Klient (z ang. Client)

C – to Czystość (z ang. Clean), Klarowność (z ang. Clarity)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@acacc.pl lub telefoniczny na numery:

+48 511 047 057 do Agnieszki Jurczak-Dziełak

+48 511 001 425 do Marty Kwiecińskiej