WARTOŚCI ACC


ACC to nasze wartości,
które nas połączyły i którymi się kierujemy.

Symbolizuje to skrót pierwszych liter wartości, które oznaczają:

A – to Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie a także Autentyczność (z ang. Authenticity) – Dla nas ważne jest to aby jeden dla drugiego był partnerem, nie ciągnął w dół a rozwijał, aby iść obok siebie a nie jeden za drugim… aby być dla siebie Autorytetem, inspirować do działania. W tym obszarze ważna jest obserwacja i czas, po to aby dostrzec luki do uzupełnienia. Po zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu luk możemy rozpocząć działanie ku uzupełnieniu ich. To w naszej mapie oznacza Autorytet oparty na partnerstwie. Niezbędnym filarem jest Autentyczność – to ogromna dla nas wartość – jesteśmy tacy jacy jesteśmy, bazujemy na faktach nie wyobrażeniach.

C – to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany, praca na ambitnych i ważnych dla Klienta celach, stawianie wyzwań i wiara w Klienta, umacnianie go.

C – to Czystość (z ang. Clean), czyste zasady oraz Klarowność (z ang. Clarity), transparentność, przejrzystość. Brak jakichkolwiek filtrów, zaburzających rzeczywistość.

Takimi Wartościami kierujemy się
w życiu, w biznesie, w pracy.