AKADEMIA LIDERA


Program jest przeznaczony dla:

• prezesów, menadżerów najwyższego szczebla,

• dyrektorów i regionalnych dyrektorów sprzedaży,

• HR business partnerów,

• coachów i trenerów,

• osób które rozwijają firmy, są osadzone w biznesie,

ZAŁOŻENIA :

Projekt jest zbudowany w oparciu o autorski model osiągania ponadprzeciętnych rezultatów ACC.

KORZYŚCI:

• szybsze osiąganie celów dzięki zaangażowaniu całego zespołu,

• zmniejszenie rotacji personelu dzięki umiejętności wykorzystywania potencjału pracowników (stawianie wyzwań, kształtowanie samodzielności, poczucia wpływu, rozwoju i wzrostu satysfakcji z pracy)

• wzmocnienie pozycji i skuteczności w byciu liderem,

• budowanie kultury organizacyjnej opartej na świadomym przywództwie,

• rozwój nowych kompetencji i umiejętności,

• większe zaangażowanie i motywacja do działania,

• większa skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów organizacyjnych i eliminowanie przeszkód spowalniających rozwój,

• poznanie narzędzi coachingowych, które przynoszą największe korzyści w pracy z klientem i zespołem,

• poznanie modelu osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w pracy z ludźmi, opartego na wartościach ACC

Akademia Lidera