PROWADZĄCE AKADEMIĘ


 

Agnieszka Jurczak–Dziełak:

Z wykształcenia jestem socjologiem. Skończyłam również studia menedżerskie na kierunku
zarządzanie zasobami ludzkimi. Od ponad dziesięciu lat pracuję jako trener i coach biznesu. W tym czasie przeprowadziłam wiele tysięcy godzin pracy rozwojowej z ludźmi. Jestem z nich dumna i
dziękuję im za to, kim jestem. Rozwijałam swój warsztat na szkoleniach dla trenerów i coachów.
Próbowałam i sprawdzałam siebie pracując w różnych branżach, z różnymi rodzajami sprzedaży, po
to, żeby być tym, kim jestem i dobrze się czuć w swojej roli. Przez wiele lat byłam związana z
międzynarodową korporacją. Moją pasją jest praca „na żywym materiale”, w realnych sytuacjach,
poprzez (głównie) trening i coaching handlowców i kierowników sprzedaży oraz właścicieli firm.
Uwielbiam sprzedaż, kontakt z Klientem – tę energię, którą dostaję i przekazuję.
Szkolę menedżerów, trenerów i coachów.
Razem z Martą stworzyłam „Akademię Coachingu Biznesowego ACC”. Jest mi bardzo dobrze, bo zrealizowałam nie
tylko to, co sobie założyłam, ale znacznie więcej.

Marta Kwiecińska:

 

Od ponad 14 lat pracuję w biznesie w środowisku międzynarodowym, Posiadam wieloletnie
doświadczenie menadżerskie i wieloletnią praktykę w sprzedaży w zmieniającym się
międzynarodowym środowisku. Podczas kilkunastoletniej pracy w międzynarodowej Korporacji zarządzałam siecią rozproszoną
menedżerów, właścicieli firm, sprzedawców.
Od ponad 10 lat jestem praktykującym coachem oraz współautorką „Akademii Coachingu Biznesowego ACC”.
Moją misją w coachingu jest praca na wartościach, z którymi się identyfikuję, Autentyczność,
Kompetencje, identyfikacja i uzupełnianie luk, praca na czystych jasnych zasadach.
Ogromną satysfakcję daje mi inspirowanie menedżerów, pracodawców, pracowników,
przedsiębiorców do tego, by tworzyli kulturę coachingową w swoich firmach i środowiskach, opartą
na transparentności, rozwoju kompetencji, szacunku, wierzę w mądrość ludzi i ich zasoby. Wierzę w
organizacje, których rozwojowi towarzyszą partnerskie relacje, czyste, jasne zasady, szacunek.
Według mnie to jest właśnie miarą prawdziwego sukcesu.
Moją misją jest także „zarażanie” coachingiem innych ludzi. Po to, aby byli wolni, odkrywali nowe,
nieznane obszary, stawiali sobie wyzwania, cele i je osiągali. Po to, aby celebrowali sukcesy, rozwijali
się, optymistycznie patrzyli w przyszłość, a nie żyli przeszłością. Aby rzeczy, które wydawały się
nieosiągalne, stawały się realne, aby osiągali ponadprzeciętne rezultaty.Tak właśnie było z „Akademią Coachingu Biznesowego ACC”: jest ona przykładem, że marzenia się naprawdę spełniają. Wystarczy konsekwentnie podążać drogą do celu.

Sukcesy: Wraz z Agnieszką Jurczak-Dziełak w 2013 r. napisałyśmy i wydałyśmy książkę „Podręcznik Coacha”.

Moje wykształcenie:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Coaching – studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Menadżerskie –studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie –  Marketingowe zarządzanie sprzedażą –studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Pedagogika -studia magisterskie.