PROWADZĄCE AKADEMIĘ


 

Agnieszka Jurczak–Dziełak:

Agnieszka Jurczak – Dziełak

Z wykształcenia jestem socjologiem i menedżerem zarządzania zasobami ludzkimi. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie, a od ponad piętnastu lat zawodowo zajmuję się profesjonalnym rozwojem ludzi.

Moja specjalizacja to praca z menedżerami w międzynarodowych korporacjach oraz współpraca z właścicielami firm. Z moimi klientami pracujemy najczęściej nad: realizacją kluczowych wskaźników biznesowych, rozwojem kompetencji menedżerskich, awansem w strukturach organizacji lub zmianą pracy i jej utrzymaniem (zwłaszcza w początkowej fazie procesu zmiany), budową lub zmianą koncepcji biznesowej, skutecznym zarządzaniem zasobami ludzkimi – współpracą z ludźmi na  wszystkich etapach (nawiązanie współpracy, wdrożenie, rozwój, osiąganie oczekiwanych rezultatów, itp. aspekty pracy lidera). Prowadzę executive/leadership, career, corporate coaching.

W 2015 roku uzyskałam dwie akredytacje International Coach Federation. Jako coach oraz jako współautor i współwłaściciel szkoły coachingu dla liderów i coachów biznesowych (wewnętrznych i zewnętrznych), którą zaprojektowałam i wdrożyłam w życie razem z Martą Kwiecińską.

Program „Akademia Coachingu Biznesowego ACC” rozwija kompetencje liderskie i coachingowe, przygotowuje do skutecznej pracy z klientami biznesowymi. Jest dedykowany przede wszyskim szefom stosującym  styl angażujący, wzmacniający samodzielność i odpowiedzialność, trenerom-coachom wewnętrznym i HR ekspertom, którzy na co dzień wspierają biznes i menedżerów w ich pracy.

Marta Kwiecińska:

 

Od ponad 18 lat pracuję w biznesie w środowisku międzynarodowym, Posiadam wieloletnie
doświadczenie menadżerskie i wieloletnią praktykę w sprzedaży w zmieniającym się
międzynarodowym środowisku. Podczas kilkunastoletniej pracy w międzynarodowej Korporacji zarządzałam siecią rozproszoną
menedżerów, właścicieli firm, sprzedawców.
Od 2012 r jestem praktykującym coachem oraz współautorką „Akademii Coachingu Biznesowego ACC”.

W 2013 r uzyskałam akredytację International Coach Federation, obecnie przygotowuję się do uzyskania najwyższego stopnia w akredytacji International Coach Federation.
Moją misją jest praca na wartościach, z którymi się identyfikuję, Autentyczność,
Kompetencje, identyfikacja i uzupełnianie luk, praca na czystych jasnych zasadach.
Ogromną satysfakcję daje mi inspirowanie menedżerów, pracodawców, pracowników,
przedsiębiorców do tego, by tworzyli kulturę coachingową w swoich firmach i środowiskach, opartą
na transparentności, rozwoju kompetencji, szacunku, wierze w mądrość ludzi i ich zasoby.

Wierzę w organizacje, których rozwojowi towarzyszą partnerskie relacje, czyste, jasne zasady, szacunek.
Według mnie to jest właśnie miarą prawdziwego sukcesu.

Moją misją jest także „zarażanie” coachingiem innych ludzi. Po to, aby byli wolni, odkrywali nowe,
nieznane obszary, stawiali sobie wyzwania, cele i je osiągali. Po to, aby celebrowali sukcesy, rozwijali
się, optymistycznie patrzyli w przyszłość, a nie żyli przeszłością. Aby rzeczy, które wydawały się
nieosiągalne, stawały się realne, aby osiągali ponadprzeciętne rezultaty. Tak właśnie było z „Akademią Coachingu Biznesowego ACC”: jest ona przykładem, że marzenia się naprawdę spełniają. Wystarczy konsekwentnie podążać drogą do celu.

Sukcesy: Wraz z Agnieszką Jurczak-Dziełak w 2013 r. napisałyśmy i wydałyśmy książkę „Podręcznik Coacha”.

Moje wykształcenie:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Coaching – studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Menadżerskie –studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie –  Marketingowe zarządzanie sprzedażą –studia podyplomowe.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Pedagogika -studia magisterskie.