MENTORING DLA COACHÓW CHCĄCYCH UZYSKAC AKREDYTACJĘ INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC I PCC


Mentor coaching

 Kim jest Mentor Coach? – ICF POLSKA

 

„Mentor coach zwany dla uproszczenia mentorem zapewnia profesjonalne wsparcie swojemu mentee, czyli klientowi mentor coachingu.

Wsparcie to ma na celu opanowanie przez mentee i wykazywanie odpowiednich kompetencji coachingowych wymaganych na kolejnych poziomach akredytacji, które chce on osiągnąć.”*

*(źródło: Kim jest Mentor Coach? – ICF POLSKA)

Proces mentoringu, który prowadzimy, składa się z jednej 7 godzinnej sesji indywidualnej lub  grupowej  oraz dwóch 1,5 godzinnych sesji indywidualnych.

Proces mentor coachingu powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

 

Zgodnie z wymaganiami International Coach Federation – Coach, starający się o akredytację ACC, PCC, MCC musi odbyć 10 godzin mentor coachingu z Coachem posiadającym akredytację co najmniej na poziomie takim, na jaki aplikuje Coach chcący uzyskać Akredytację.

OFERUJEMY MENTORING DLA COACHÓW STARAJĄCYCH SIĘ O AKREDYTACJĘ ICF NA POZIOMIE ACC I PCC.

Proces mentor coachingu powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

Koszt całego programu mentor coachingu na poziomie ACC wynosi:

Proces grupowy ACC (CO NAJMNIEJ 2 COACHÓW) jedna sesja 7 godzin plus 2 sesje indywidualne – 3.000 zł brutto.

Proces indywidualny ACC -3 spotkania online  jedna sesja 7 godzin plus 2 x1,5 godziny   – 4.000 zł brutto.

Koszt całego programu mentor coachingu wynosi na poziomie PCC wynosi:

Proces grupowy PCC (CO NAJMNIEJ 2 COACHÓW) jedna sesja 7 godzin plus 2 sesje indywidualne – 4.000 zł brutto.

Proces indywidualny PCC – 3 spotkania online jedna sesja 7 godzin plus 2 x1,5 godziny – 5.000 zł brutto.

Poniżej Certyfikat poświadczający Akredytację na poziomie PCC

certyfikat poświadczający Akredytację na poziomie PCC 2021

 

Zapraszamy do kontaktu:

511047057

biuro@acacc.pl