MENTORING DLA COACHÓW CHCĄCYCH UZYSKAC AKREDYTACJĘ INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC, PCC i MCC


Mentor coaching

 Kim jest Mentor Coach? – ICF POLSKA

 

„Mentor coach zwany dla uproszczenia mentorem zapewnia profesjonalne wsparcie swojemu mentee, czyli klientowi mentor coachingu.

Wsparcie to ma na celu opanowanie przez mentee i wykazywanie odpowiednich kompetencji coachingowych wymaganych na kolejnych poziomach akredytacji, które chce on osiągnąć.”*

*(źródło: Kim jest Mentor Coach? – ICF POLSKA)

Proces mentoringu, który prowadzimy, składa się z jednej 7 godzinnej sesji indywidualnej lub  grupowej  oraz dwóch 1,5 godzinnych sesji indywidualnych.

Proces mentor coachingu powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

 

Zgodnie z wymaganiami International Coach Federation – Coach, starający się o akredytację ACC, PCC, MCC musi odbyć 10 godzin mentor coachingu z Coachem posiadającym akredytację co najmniej na poziomie takim, na jaki aplikuje Coach chcący uzyskać Akredytację.

Poniżej więcej informacji na temat wymagań do Akredytacji International Coach Federation ACC, PCC. MCC.

Akredytacja 

OFERUJEMY MENTORING DLA COACHÓW STARAJĄCYCH SIĘ O AKREDYTACJĘ ICF NA POZIOMIE ACC I PCC.

Proces mentor coachingu powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

Koszt całego programu mentor coachingu na poziomie ACC wynosi:

Proces grupowy ACC (CO NAJMNIEJ 2 COACHÓW) jedna sesja 7 godzin plus 2 sesje indywidualne – 3.000 zł brutto.

Proces indywidualny ACC -3 spotkania online  jedna sesja 7 godzin plus 2 x1,5 godziny   – 4.000 zł brutto.

Koszt całego programu mentor coachingu wynosi na poziomie PCC wynosi:

Proces grupowy PCC (CO NAJMNIEJ 2 COACHÓW) jedna sesja 7 godzin plus 2 sesje indywidualne – 4.000 zł brutto.

Proces indywidualny PCC – 3 spotkania online jedna sesja 7 godzin plus 2 x1,5 godziny – 5.000 zł brutto.

Koszt całego programu mentor coachingu wynosi na poziomie MCC wynosi:

Proces grupowy MCC (CO NAJMNIEJ 2 COACHÓW) jedna sesja 7 godzin plus 2 sesje indywidualne – 5000 zł brutto.

Proces indywidualny MCC – 3 spotkania online jedna sesja 7 godzin plus 2 x1,5 godziny – 6000 zł brutto.

Poniżej Certyfikat poświadczający Akredytację na poziomie PCC i MCC

certyfikat poświadczający Akredytację na poziomie PCC 2021

certyfikat poświadczający akredytację na poziomie MCC 2023

PCC MCC

Zapraszamy do kontaktu:

511047057

biuro@acacc.pl