7 GODZINNY WARSZTAT Z COACHINGU UMIEJĘTNOŚCI DLA LIDERÓW/MENTORÓW/EKSPERTÓW BRANŻY IT.


7 GODZINNY WARSZTAT Z COACHINGU UMIEJĘTNOŚCI DLA LIDERÓW/MENTORÓW/EKSPERTÓW BRANŻY IT.

Zapraszamy na szkolenie interaktywne dla liderów IT.
Jesteśmy praktykami w pracy z liderami w branży IT, wiemy jak bardzo użyteczny jest ten warsztat, szczególnie we współpracy liderów IT ze swoimi zespołami w środowisku zwinnym.
Warsztat jest „skrojony na miarę” dla tej branży.
Definicje i założenia coachingu narzędziowego:
Coaching narzędziowy, nazywany coachingiem kompetencji/umiejętności, jest to proces, w którym coach (lider stosujący styl coachingowy) pracuje ze swoim klientem/współpracownikiem nad rozwojem umiejętności.  Założeniem coachingu narzędziowego jest wzmocnienie świadomości w obszarach kompetencyjnych, które są mocne u Klienta/współpracownika zwane „ATUTAMI” oraz świadomość i rozwój obszarów wymagających rozwoju, zwanych „REZERWAMI”.
Niezbędne elementy coachingu narzędziowego:
  • kontrakt zawierwający zasady współpracy, coachingu t.j. :poufność, szacunek, dobrowolność,
  • praca w oparciu o fakty, brak oceny itp.;
  • obserwacja działania/odniesienie się do realnych sytuacji: rozmów z Klientem, spotkań, wystąpień publicznych,
  • informacja zwrotka dwuetapowa: najpierw w postaci samooceny a następnie informacji od coacha: praca nad świadomością atutów i obszarów do rozwoju’
  • eksploracja możliwości i  generowanie pomysłów na dalszy rozwój,
  • trening umiejętności, która wymaga rozwoju.
Program:
Moduł 1. 2 godziny. Wstęp do coachingu. Zasady coachingu i ramy programowe. Model GROW. Narzędzia pomagające w ustalaniu celów. Coaching umiejętności. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z definicjami coachingu, rodzajami coachingu, najważniejszymi zasadami relacji coachongowej zgodnymi z założeniami etycznymi, po to aby budować długofalowe relacje i pracować nad rozwojem swoich współpracowników. Uczestnicy poznają metpdę SMART, stawianie celów pozytywnych, pytania Kartezjusza. DSC
Moduł 2: Trening coachingu narzędziowego – 2 spotkania po 2 godziny. Praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na poprzednim module. Uczestnicy przejdą trening budowania relacji, ustalania zasad pracy rozwojowej oraz przetrenują prowadzenie coachingu umiejętności + otrzymają informację zwrotną.
Moduł 3 Praktyczne zastosowanie umiejętności w pracy Lidera. 1 godzina. Spotkanie indywidualne, mające na celu wdrożenie pozyskanej wiedzy i umiejętności w pracy. Informacja zwrotna i zakończenie procesu.
Przykładowe umiejętności nad którymi pracujemy na warsztacie:
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • umiejętność obserwacji i udzielania informacji zwrotnej,
  • umiejętność skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi współpracownik,
  • umiejętność pracy na modelu GROW i w poarciu o model Coaching narzędziowy.
Czas trwania: 7 godzin.
Koszt: 3000 PLN brutto za uczestnika.
Zapraszamy do kontaktu Aga i Marta:
tel: 511047057.