PROGRAM I CENNIK AKADEMII


 

Cena akredytowanego programu Akademii Coachingu Biznesowego ACC

ACSTH_WEB

wynosi  8800 zł BRUTTO

Istnieje możliwość płatności w 3 ratach.

W przypadku zapisu 3 osób i więcej, każda otrzyma 30% zniżki.

Udział może być w 100% dofinansowany z KFS.

Grupa szkoleniowa do 5 osób

 

Na cenę składa się:

 

szkolenie właściwe dla coachingu 60 godz. 3 zjazdy weekendowe. (sobota,niedziela)
plus mentor-coaching przygotowujący do egzaminy ICF na poziomie ACC.
(2 sesje po 2 godziny online i  1 sesja 10 godz.  grupowa stacjonarnie).
Program realizowany jest w miastach: Nowy Jork, Trójmiasto, Białystok i Olsztyn.

 

AKREDYTOWANY PROGRAM SKŁADA SIĘ Z 74 GODZIN SZKOLENIOWYCH. (1 GODZINA SZKOLENIOWA=45 MINUT)
SZKOLENIE WŁAŚCIWE DLA COACHINGU 60 GODZIN (TRZY WEEKENDOWE ZJAZDY) PLUS MENTOR-COACHING 14 GODZIN.
(Mentor-coaching ustalamy indywidualnie z uczestnikami. Składa się z 2 sesji indywidualnych po 2 godziny online plus jedna 10 godzinna sesja grupowa podsumowująca).
Materiały dydaktyczne, certyfikat w języku polskim i angielskim, egzamin końcowy.
Program składa się z następujących bloków:
I Kompetencje ICF: Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha.Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Czym jest coaching?
 • Czym nie jest coaching?
 • Definicje coachingu.
 • Rodzaje coachingu.
 • Różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami.
 • Rozwój coachingu na świecie i w Polsce.
 • Szerzenie świadomości coachingowej.
 • Coaching w organizacji.
 • Etyka i wartości w pracy coacha.
 • Zasady coachingu.
 • Ramy programowe.
II Kompetencje ICF: Aktywne słuchanie. Pytania sięgające sedna. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.
 • Budowanie zaufania. Bezpośrednia komunikacja.
 • Kompetencje coacha wg Standardów ICF.
 • Cztery filary wg Noble Manhattan Coaching (budowanie relacji, podsumowanie i informacja zwrotna, słuchanie i zadawanie pytań).
 • Rozliczanie efektów coachingu.
 • Odkrywanie siebie – metoda SMART, stawianie celów pozytywnych, pytania Kartezjusza, DSC, inteligencja emocjonalna, poziomy logiczne Roberta Diltsa.
III Kompetencje ICF: Uzgodnienie kontraktu coachingu. Budowanie świadomości. Projektowanie działań.
Planowanie i wytyczanie celów. Obecność coachingowa.
 • Struktura rozmowy coachingowej w oparciu o kompetencje coacha.
 • Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha.
 • Proces coachingu.
 • Narzędzia pomagające w ustalaniu celów.
 • Narzędzia do oceny sytuacji. Coaching obserwacji, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Modele coachingowe i narzędzia.
 • Coaching narzędziowy.
 • Model Grow i burza mózgów w coachingu grupowym.
 • Wybrane Kompetencje Coacha. Budowanie doświadczenia.
 • Rozwój coacha.
IV Mentor-coaching (14 godzin) -ONLINE i STACJONARNIE MINIMUM 3 MIESIĄCE.
(Mentor-coaching ustalamy indywidualnie z uczestnikami. Składa się z 2 sesji indywidualnych po 2 godziny online plus jedna 10-godzinna sesja grupowa podsumowująca).