AKADEMIA COACHINGU BIZNESOWEGO ACC


program ACB ACC 60 h
Program:
I Kompetencje ICF: Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha.Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Czym jest coaching?
 • Czym nie jest coaching?
 • Definicje coachingu.
 • Rodzaje coachingu.
 • Różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami.
 • Rozwój coachingu na świecie i w Polsce.
 • Szerzenie świadomości coachingowej.
 • Coaching w organizacji.
 • Etyka i wartości w pracy coacha.
 • Zasady coachingu.
 • Ramy programowe.
II Kompetencje ICF: Aktywne słuchanie. Pytania sięgające sedna. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.
 • Budowanie zaufania. Bezpośrednia komunikacja.
 • Kompetencje coacha wg Standardów ICF.
 • Cztery filary wg Noble Manhattan Coaching (budowanie relacji, podsumowanie i informacja zwrotna, słuchanie i zadawanie pytań).
 • Rozliczanie efektów coachingu.
 • Odkrywanie siebie – metoda SMART, stawianie celów pozytywnych, pytania Kartezjusza, DSC, inteligencja emocjonalna, poziomy logiczne Roberta Diltsa.
III Kompetencje ICF: Uzgodnienie kontraktu coachingu. Budowanie świadomości. Projektowanie działań.
Planowanie i wytyczanie celów. Obecność coachingowa.
 • Struktura rozmowy coachingowej w oparciu o kompetencje coacha.
 • Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha.
 • Proces coachingu.
 • Narzędzia pomagające w ustalaniu celów.
 • Narzędzia do oceny sytuacji. Coaching obserwacji, udzielanie informacji zwrotnej.
 • Modele coachingowe i narzędzia.
 • Coaching narzędziowy.
 • Model Grow i burza mózgów w coachingu grupowym.
 • Wybrane Kompetencje Coacha. Budowanie doświadczenia.
 • Rozwój coacha.