NASZE WARTOŚCI – WARTOŚCI ACC


Styl coachingowy, który propagujemy w swojej pracy oparty jest o naszą autorską koncepcję, a także o wartości ACC, które oznaczają:

A – Autorytet (z ang. Authority) oparty na partnerstwie; także Autentyczność (z ang. Authenticity) – szacunek, budowanie zaufania, bezpieczeństwa; C – to Kompetencje (z ang. Competence) – rozwój, stawianie wyzwań oraz Klient (z ang. Client), który jest zaangażowany (praca na jego celach, wiara w Klienta, umacnianie go).

C – zaś to Czyste (z ang. Clean), jasne zasady i transparentność

cropped-images1.jpg