archiwum dzienne: 28 lipca 2021


Coaching dla organizacji – usługa abonamentowa kierowana do pracowników sprzedaży oraz menedżerów, w tym najwyższej kadry menedżerskiej – właścicieli firm, prezesów, członków zarządu

Coaching jest rodzajem indywidualnego lub grupowego wsparcia udzielanego osobom zajmującym w organizacji kluczowe pozycje. Zakres tej formy rozwoju jest wyznaczany konkretnym zapotrzebowaniem osoby będącej Klientem w relacji coachingowej.
Jest to praca zorientowana na osiągnięcie konkretnego celu. 
Podczas spotkań wspólnie z Państwem i/lub z Pracownikiem, wyznaczymy kierunki rozwoju, cele, które chcecie Państwo osiągnąć, z korzyścią dla rozwoju Pracownika i Firmy.
Coaching jest procesem, który trwa i jest umiejscowiony w czasie, dzięki czemu efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w sposób, pozwalający na osiągnięcie skuteczności również w przyszłości.
Coaching to sposób na zwiększenie zaangażowania Pracowników poprzez wzrost poczucia odpowiedzialności za wyniki połączone z jasną wizją własnej kariery.
W ramach coachingu określamy potrzeby rozwojowe kadry zarządzającej, na podstawie: samooceny, DC, testów oraz rozmów z Klientem i decydentami, czyli z Państwem. Następnie kierujemy rozwojem adekwatnie do dynamiki zmian w Firmie.
Formy:
coaching narzędziowy, który jest wsparciem w rozwiązywaniu bieżących problemów i służy przede wszystkim zwiększeniu skuteczności działania w różnych obszarach roli przełożonego, sprzedawcy, itp. Coaching rozwojowy koncentruje się on na dalszej przyszłości. Ma on na celu m.in. wsparcie zrozumienia powiązania między życiem osobistym a zawodowym. Koncentruje się na wartościach, cechuje go holistyczne podejście do Klienta, jako człowieka, która działa w wielu obszarach i realizuje się w różnych rolach społecznych.
Pracujemy na autorskim podejściu – Modelu ACC/EPER, który jest zwieńczeniem naszego wieloletniego doświadczenia i łączy w sobie najbardziej skuteczne sposoby pracy z klientem biznesowym – pracują z Państwem dwie osoby, a czasem wprowadzamy dodatkowych ekspertów, jeśli uznamy, że jest na to przestrzeń.
Cel:
Służy rozwojowi kompetencji, ale też motywacji Pracowników doskonalących się w zakresie nowych dla siebie obszarów działalności zawodowej  lub podejmujących się  nowych dla Firmy wyzwań.
Ma istotne znaczenie dla zmiany postaw i nastawień  Klienta tak, by  wyeliminować lub zmniejszyć opór ograniczający możliwości zmiany, rozwoju, działań i osiągnięć.
Sprzyja również odkrywaniu nieskutecznych i mało użytecznych strategii podejmowanych działań. Jest to punkt wyjściowy do wypracowania nowych rozwiązań, a wynikiem procesu jest jasna wizja celów i umiejętność doboru adekwatnych metod do ich osiągania.
Prowadzi do rozwoju potencjału osobistego, dzięki wspieraniu posiadanych przez Klienta zasobów (możliwości).
Zwiększa aktywność zawodową Pracowników i skuteczność ich działania.
Podnosi poziom odpowiedzialności i decyzyjności kadry zarządzającej oraz zmienia postawy i zachowania menedżerów w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie blokad, stereotypów myślowych i obaw.
Zwiększa lojalność wobec Firmy.
Przeciwdziała procesowi „wypalenia zawodowego”.
CENA 
Proponujemy rozliczenie w formie abonamentu dla firm, gdy wchodzi w grę stała współpraca,
jest to
14 000 zł za 20 spotkań/sesji w formie zdalnej,
20 000 zł za 40 spotkań/sesji w formie zdalnej.
Jest to punkt wyjścia, bo do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, również na etapie nawiązania współpracy i ustalania warunków.
Zapraszamy do kontaktu tel. 511047057 lub 511001425
cropped-images1.jpg